تبلیغات
ترنم - مطالب آذر 1395
تاریخ : سه شنبه 16 آذر 1395 | 22:52 | نویسنده : ناصر آقاپور


تاریخ : سه شنبه 16 آذر 1395 | 22:50 | نویسنده : ناصر آقاپور


تاریخ : سه شنبه 16 آذر 1395 | 22:42 | نویسنده : ناصر آقاپور


1)      شخص پیری که لباس پشمی خشنی پوشیده بود و با خود كوله باری از خار و خاشاک را می برد .

2)     آن پیرمرد در هر قدمی كه برمی داشت خدا را شكر می كرد .

3)    ای خدایی كه این آسمان را برافراشته ای و ای كسی كه آرامش دهنده دلهای غمگین هستی.

4)     وقتی كه تمام وجودم را نگاه می كنم می بینم كه همه نوع بزرگواری در حق من كرده ای.

5)    خوش بختی و سعادت را در مقابل چشمان من قرار داده ای و بزرگی رامانند تاجی بر سر من نهادی .

6)     من در اندازه ای  نیستم كه بتوانم شكرگزار نعمت های تو باشم .

7)    نوجوانی خودخواه و مغروری به پیرمرد نزدیك شد.

8)    جوان مغرور  وقتی شکر و سپاس پیرمرد را شنید ، به او گفت : ای پیرمرد نادان ساکت باش.

9)     تو خار کشی می کنی و لنگان راه می روی ! بخت و اقبال و بزرگی تو کجاست ؟

10)   تو عمرت رادرخاركشی تلف کرده ای و هنوز تفاوت خواری و سربلندی را نمی دانی ؟

11)      پیر گفت چه سربلندی ازاین بهتر كه محتاج به نامردی چون تو نیستم .

12)   كه ای فلانی به من صبحانه یا شام بده و یا نان و آبی بده كه بخورم .

13) خدا را شكر می گویم كه مرا ذلیل نکرد  و به شخصی بی ارزشی چون تو محتاج نساخت .

14)  خداوند با وجود فقر و نداری به من آزادی و آزادگی بخشید .تاریخ : سه شنبه 16 آذر 1395 | 22:40 | نویسنده : ناصر آقاپور


الف) جناس تام : آن است که دو کلمه جناس از نظر شکل ظاهری و تلفظ کاملاً یکسان ، اما از جهت معنی با هم فرق دارند .
مثال : عشـق شـوری در نهـاد ما نهـاد ///جـان مـا در بوتــه ی سـودا نهــاد
(در مصرع اول نهاد اولی به معنای وجود و سرشت است اما نهاد دوم فعل وبه معنای قرار دادن است)
بهـرام که گور می گرفتی همه عمر /// دیدی که چگونه گور بهـرام گرفت
(گور اولی به معنای گوره خر و گور دومی به معنای قبر است)
بیا و برگ سفر ساز و زاد ره برگیر/// که عاقبت برود هر که او ز مادر زاد
(زاد اول به معنای توشه و زاد دوم به معنای ولادت است)
نکته : جناس هم در شعر و هم در نثر به کار می رود .


ب ) جناس ناقص : ۱- جناس ناقص اختلافی ۲- جناس ناقص حرکتی ۳- جناس ناقص افزایشی


۱- جناس ناقص اختلافی :
آن است که دو کلمه جناس در حرف اول ، وسط یا آخر با هم اختلاف داشته باشند .
مثال : تنگ است خانه ما را تنگ است ای برادر بر جای ما بیگانه ننگ است ای برادر
( تنگ و ننگ - تفاوت در حرف اول )
چوک زشاخ درخت خـویشتن آویختـه زاغ سیـه بـر دو بـال غالیه آمیخته ( آویخته و آمیخته - تفاوت در حرف وسط
۲- جناس ناقص حرکتی : آن است که دو کلمه جناس علاوه بر معنی در حرکت ( مصوت کوتاه ) نیز با هم اختلاف دارند .
مثال : ایـن چـه ژاژ است چه کفر است و فُشار/// پنبـــه ای در دهـــان خـــود فشــار
(فُشار به معنی سخن بیهوده است)
۳- جناس ناقص افزایشی : آن است که دو کلمه جناس علاوه بر معنی ، در تعداد حروف نیز متفاوت اند بطوری که یکی از کلمات جناس حرفی در اول ، وسط یا آخر نسبت به کلمه های دیگر اضافه دارد .
مثال: وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم ///دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم
(ناقص افزایش: خار (به معنای خار و خاشاک) و خاره (به معنی سنگ خارا است))
(ناقص اختلافی: باره و خاره)تاریخ : سه شنبه 16 آذر 1395 | 22:37 | نویسنده : ناصر آقاپور


تاریخ : سه شنبه 16 آذر 1395 | 22:32 | نویسنده : ناصر آقاپور

·         بدان که مردم بی هنر مادام بی سود باشد: بدان که انسان بی فضل و دانش همیشه بی فایده است.

جهد کن که اگر چه اصیل و گوهری باشی ، گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود: تلاش کن که اگر چه با اصل و نژاد باشی ، علم و هنر هم داشته باشی زیرا فضل و هنر از اصل و نژاد برتر است.

·         بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر را: بزرگی به عقل و دانش است نه به اصل و نژاد

·         صحبت هیچ کس را به کار نیاید: برای هم صحبتی و دوستی هیچ کس سودمند نیست.

·         چنگ در وی زن و از دست مگذار که وی همه را به کار آید: به او متوسل شو ( یاری بگیر) و او را از دست مده زیرا او برای همه سودمند است. 

·         خاصه کسی را که پند نشنود که او خود اوفتد: به خصوص کسی را به کسی که پند نشنود که او خودش شکست می خورد( با سر به زمین می خورد )

·         داد ده تا داد یابی: عدل و انصاف کن تا با تو به عدل و انصاف رفتار کنند.

·         پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدم طعن نکند: پس جواب خود را بگوید به گونه ای که بر فرد قبلی طعنه و سرزنش نزند.

·         در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوض ننماید و اگر از او پوشیده دارند، استراق سمع نکند : در گفت و گوهایی که در حضور او میان دو نفر انجام شود کنجکاوی نکند و اگر از او مخفی کنند، دزدیده گوش ندهد. ( فال گوش نایستد.)