تبلیغات
ترنم - مطالب بهمن 1394
تاریخ : سه شنبه 6 بهمن 1394 | 20:39 | نویسنده : ناصر آقاپور

چوپانی گله را به صحرا برد به درخت گردوی تنومندی رسید.از آن

 بالا رفت و به چیدن گردو مشغول شد که ناگهان گردباد سختی

 در گرفت، خواست فرود آید، ترسید. باد شاخه ای را که چوپان روی

 آن بود به این طرف و آن طرف می برددید نزدیک است که بیفتد و

 دست و پایش بشکند. در حال مضطرب و نگران شد...از دور بقعه امام زاده

 ای را دید و گفت:ای امام زاده گله ام نذر تو، از درخت سالم پایین

 بیایم قدری باد ساکت شد و چوپان به شاخه قوی تری دست زد و

 جای پایی پیدا کرده و خود را محکم گرفت.گفتای امام زاده خدا

 راضی نشو که زن و بچه من بیچاره از تنگی و گرسنگی بمیرند و

 تو همه گله را صاحب شوی .نصف گله را به تو می دهم و نصفی

 هم برای خودم... قدری پایین تر آمد.وقتی که نزدیک تنه درخت

 رسید گفت:ای امام زاده نصف گله را چطور می خواهی نگهداری

 کنی؟ آنهار ا خودم نگهداری می کنم در عوض شیر و پشم نصف

 گله را به تومی دهموقتی کمی پایین تر آمد گفت:بالاخره چوپان

 هم که بی مزد نمی شود شیرش مال تو، پشمش مال من به

 عنوان دستمزدوقتی باقی تنه را سُرخورد و پایش به زمین رسید

 نگاهی به گنبد امامزاده انداخت و گفت:چه شیری چه پشمی؟ ما

 از هول و ترس خودمان یک غلطی کردیم غلط زیادی که جریمه ندارد.

 تاریخ : سه شنبه 6 بهمن 1394 | 20:37 | نویسنده : ناصر آقاپور
یارونشسته بوده پشت بنز آخرین سیستم، داشت صد و هشتاد تا تو اتوبان میرفته، یهومیبینه یك موتور گازی ازش جلو زد ! خیلی شاكی میشه، پا رو میگذاره رو گاز، با سرعت دویست از بغل موتوره رد میشه. یك مدت واسه خودش خوش و خرم میره، یهو میبینه موتورگازیه غیییییژ ازش جلو زد!
دیگه پاك قاط میزنه، پا رو تا ته میگذاره رو گاز، با دویست و چهل تا از موتوره جلومیزنه. همینجور داشته با آخرین سرعت میرفته، باز یهو میبینه، موتور گازیه مثل تیراز بغلش رد شد
!
طرف كم میاره، راهنما میزنه كنار به موتوریه هم علامت میده بزنه كنار. خلاصه دوتایی وامیستن كنار اتوبان، یارو پیاده میشه، میره جلو موتوریه، میگه: آقا توخدایی! من مخلصتم، فقط بگو چطور با این موتور گازی كل مارو خوابوندی؟! موتوریه بارنگ پریده، نفس زنان میگه: والله ... داداش... خدا پدرت رو بیامرزه واستادی... آخه... كش شلوارم گیر كرده به آینه بغلت ......