تبلیغات
ترنم - مطالب آبان 1393
تاریخ : یکشنبه 25 آبان 1393 | 20:25 | نویسنده : ناصر آقاپور
تاریخ : جمعه 23 آبان 1393 | 19:38 | نویسنده : ناصر آقاپور
تاریخ : جمعه 23 آبان 1393 | 19:11 | نویسنده : ناصر آقاپور
تاریخ : یکشنبه 18 آبان 1393 | 22:42 | نویسنده : ناصر آقاپور

کلمه

معنی

کلمه

معنی

آداب

ج ادب،رسم ها

ضعف

سستی،ناتوانی

آرمان

آرزو

طراوت

شادابی

استعداد

توانایی

فراز

بلندی

اصول

ریشه ها

کسب کردن

به دست آوردن

اعتبار

ارزش

مشقّت

رنج وسختی

تدبیر

چاره اندیشی

مهار

عنان،افسار،زمام

توکّل

اعتمادکردن

نشیب

سرازیری،پایین

چیرگی

غلبه

نصیب

سهم ،قسمت

خاصّ

ویژه

نفرت

بیزاری

خلّاق

آفریننده

هیجانات

برانگیخته شدن

خیال

وهم وگمان

مهارت

استادی،ماهربودن

سرشار

پر

منطقی

موافق عقل

سنجیده

حساب شده

شتابان

باعجله

 تاریخ : یکشنبه 18 آبان 1393 | 18:33 | نویسنده : ناصر آقاپور

به تکرار یک حرف یا صدا ( صامت یا مصوت ) در عبارت یا بیتی واج آرایی یا نغمه حروف می گویند .

مثال :

از صدای سخن عشق ندیدم خوش‌تر

//

یادگاری که در این گنبد دوّار بماند

بر او راست خم کرد و چپ کرد راست//  خروش از خَم چرخِ چاچی بخاست

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است//  باد خنک از جانب خوارزم وزان است

 تاریخ : یکشنبه 18 آبان 1393 | 18:18 | نویسنده : ناصر آقاپور

1)     استعداد ها و ضعف ها - مهارت های لازم - بهره و نصیب- احساسات و هیجانات - نظیر و مانند

 

2)     ندا آمد.  نهاد=ندا   مفعول=ندارد    متمم=ندارد   فعل=آمد

حسین سیب خورد.     نهاد=حسین     مفعول=سیب      متمم=ندارد        فعل=خورد

علی روزنامه را به دوستش داد.      نهاد=علی       مفعول=روزنامه      متمم=دوستش     فعل=داد

 

 

 تاریخ : یکشنبه 18 آبان 1393 | 17:58 | نویسنده : ناصر آقاپور

1)    خواستگاه=غلط   خاستگاه=درست   //  فروق=غلط     فروغ=درست //      بگذارد=غلط     بگزارد=درست

           خیره گی=غلط      خیرگی=درست

2)      همگان مفردش همه  //      ارمغان جمعش ارمغان ها  //    رادان مفردش راد //     ادب جمعش آداب

3)     ایرانیان با دیگر مردمان پیوسته به مردی و داد و دانایی رفتار می کرده اند.چشم جهانیان را به خیرگی

خواهد کشاند و تیرگی ناخویشتن شناسی و از خود بیگانگی را خواهی زدود.

بخوان و بجوی و بپوی و ایران خود را بشناس.

4)      دراین زمان شما چشم و چراغ و افتخار آفرین ملت ایران هستید . شما معرفی کننده فرهنگ و هنر و آداب جوانمردی ایرانیان هستید .تاریخ : یکشنبه 18 آبان 1393 | 17:42 | نویسنده : ناصر آقاپور

1)         اندیشه ات - بتوانی - همتا - اسرار - تاریکی - چسبیده - سخن - داس - می ترسند - تمام - انسان 

طاووس - استوار - چتری - سر - سرخی - اطراف

2)         ملخ دوپای داس مانند دارد که با آنها اشیا را برمی دارد 

مشبه : دو پای  مشبه به : داس   وجه شبه : برداشتن   ادات تشبیه : مانند

مهربان و ساده و بی کینه است      مثل نوری در دل آینه است

مشبه : او [خدا]   مشبه به : نور   وجه شبه : روشنایی  ادات تشبیه : مثل

3)         خورشید مانند خورشید مانند لامپی فروزان جهان را روشن می سازد.

4)        فصل بهارتاریخ : یکشنبه 18 آبان 1393 | 17:39 | نویسنده : ناصر آقاپور

1-زبان - پوزش پذیر - چیز - بزرگیش - بزرگان - بزرگی - از - جز

2- رفت : بن مضارع=رو    مصدر=رفتن   زمان=ماضی

دارد : بن مضارع=دار      مصدر=داشتن  زمان=مضارع

3- بیت هشتم : قافیه=خشمگین و زمین     بیت هجدهم : ردیف=تازه کرد و تازه کرد

4- مصراع اول : حضرت ابراهیم        مصراع دوم : حضرت موسی

 تاریخ : یکشنبه 18 آبان 1393 | 17:31 | نویسنده : ناصر آقاپور

                                                                                                                                            

1-معنای کلمات مشخص شده را در ابیات زیر بنویسید.

-پرستار امرش همه چیز و کس ....... -جهان متفق بر الهیتش ........

-رعد و برق شب ،طنین خنده اش ........ -ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار؟ ............
2-جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.(2 نمره)

-تشبیه به طور کلی، ....... رکن دارد.

-بین واژه ها،فاصله معینی وجود دارد که به آن ............................. می گویند.

3-ارکان تشبیه را در جملات زیر بنویسید.

-پرهای طاووس،چونان برگ خزان دیده،می ریزد و دوباره می روید.

-درمورد شگفتی آفرینش ملخ،سخن بگو که خدا برای او دو چشم سرخ و دو حدقه،چونان ماه تابان 
آفرید.
4-غلط های املایی را در جملات و ابیات زیر مشخص کنید و شکل صحیحش را بنویسید.

-مهال است سعدی که راه صفا توان رفت جز بر پی مصطفی (....................)

-رعد و برق شب،طنین خنده اش سیل و توفان،نعره ی طوفنده اش (...............) و (.................)
-بال های ضریف سنجاقک در روشنایی روز می درخشید (..................)

5-به کمک واژه ی زیر،یک تشبیه بنویسید،به طوری که همه ی ارکان تشبیه را دارا باشد.(1 نمره)

-مادر:

7-جملات زبانی زیر را به جملات ادبی تبدیل کنید.

-خورشید می تابد ...................................

-غنچه ها باز می شوند ..................................

  

 تاریخ : شنبه 10 آبان 1393 | 18:02 | نویسنده : ناصر آقاپور

1- امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، بیان کنید.
پاکدل - هوشمند- مومن - پاکدامن-بانشاط-اهل فکر و تحلیل
2- منظور از عبارت «آینده با حرف ساخته نمى شود » چیست؟
برای ساختن آینده باید اقدام عملی صورت بگیرد.به قول معروف با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه
3- شما ویژگى هاى برجسته جوان امروز ایرانى را چه چیزهایى مى دانید؟
استعدادهای خدادادی-خلاقیت توانمندی شجاعت غیرت مومن آینده نگر و .....1-2 : با آمدن بهار ،  آسمان مثل یک لبخند پر از روشنی و گرمی شد .سرما و یخ بندان ( ناراحتی و ناامیدی ) به آرامی جای خود را به روشنی و گرمی زندگی داد و از نظرها ، دور شد .

 

 3-4: با وزیدن نسیمی جان بخش ، جوانه های گل ها و گیاهان روییدند .شکوفه ها برشاخه ی درختان شکفتند و فصل بهار در کتاب طبیعت ، تفسیر شد.

کتاب : یعنی کتاب طبیعت ( استعاره از جهان )

وا شدن : شکفتن غنچه ی گل . (در باز شدن چشم جوانه تشخیص وجود دارد  ).

 

 5-6 : مانند بهاری که همه چیزش تازه  می شود تو نیز باید تغییر کنی و همگام و هم دوش با بهار ، زندگی نو را تجربه کن  . مثل شاخه ی گلی که جوانه می زند ، شکوفا شو و مثل چشمه ای [ برای سرسبزی و آبادانی ] حرکت کن .  

 

 7-8 : زندگی برای توست . وقت مناسبی است که استعداد و توانایی خودت را نشان دهی تا مثل یک گل شکوفا شوی . چیزی که امروز از تمام پدیده های هستی ، بهتر است ، راز و نیاز باخداست .

 تاریخ : چهارشنبه 7 آبان 1393 | 10:06 | نویسنده : ناصر آقاپور

ابراهیم(ع) بسیار مهمان‌دوست بود. 

پیرمرد مجوسی (آتش یا آفتاب پرست) در مسیر راه خود ، به خانه ابراهیم آمد تا مهمان او شود . ابراهیم به او فرمود : اگر دین حنیف مرا بپذیری و خداپرست شوی تو را می‌پذیرم و گرنه تو را مهمان نخواهم کرد .

پیرمرد از آن جا رفت . خداوند به ابراهیم (ع) فرمود : ای ابراهیم ! تو به پیرمرد مجوسی گفتی اگر خداپرست نشود حق ندارد مهمان تو شود و او را طعام نمی دهی ، حال آن که هفتاد سال ما به او روزی و غذا می‌دهیم ، اگر تو یک شب به او غذا می‌دادی چه می‌شد ؟!

ابراهیم از کرده خود پشیمان شد و به دنبال آن مجوسی حرکت کرد و پس از جست و جوی فراوان او را یافت و با کمال احترام او را مهمان خود کرد . مجوسی راز جریان را از ابراهیم پرسید .

حضرت ابراهیم موضوع وحی خدا را برای آن مرد بازگو کرد .

مجوسی گفت : آیا به راستی خدای تو بر من این‌ گونه لطف می‌نماید ! حال که چنین است ، دین خود را به من عرضه کن تا آن را بپذیرم و بدین ترتیب موحد شد .

برگرفته از :  کتاب اندرزها و حکایات


 تاریخ : چهارشنبه 7 آبان 1393 | 09:41 | نویسنده : ناصر آقاپور

جمله تصویر ها زیبا و مفهومی

جمله تصویر ها زیبا و مفهومی

جمله تصویر ها زیبا و مفهومی

جمله تصویر ها زیبا و مفهومیتاریخ : چهارشنبه 7 آبان 1393 | 09:40 | نویسنده : ناصر آقاپورتاریخ : چهارشنبه 7 آبان 1393 | 09:29 | نویسنده : ناصر آقاپور
بترسید از گناه کردن در حضور شاهد

شاهدی که خودش فردا قاضی است ...

 ***

 وقتی خداوند از پشت ،دست هایش را روی چشمانم گذاشت از لای انگشتانش آن قدر محو تماشای دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است که نامش را صدا کنم ...

 ***

 فردی به خدا گفت : اگر سرنوشت مرا نوشتی پس چرا آرزو کنم ؟

خدا پاسخ داد : شاید نوشته باشم هر چه آرزو کند ...

 ***

 شیطان گفت : پرودگارا به عزت تو سوگند که تا وقتی روح بندگانت در تنشان

 است پیوسته آنان را گمراه میکنم ...

خداوند در پاسخ فرمود : به عزت و جلالم سوگند تا وقتی بندگانم از من بخشش

 طلبند پیوسته آنان را می بخشم ...

 ***

 گفت من شخصی را می شناسم که هر شب قبل از خواب به خدا می گوید :

خدایا تمام کسانی را که در حقم ظلم کردند را حلال میکنم نکند فردای قیامت

 کسی به خاطر من جواب پس دهد ...

 ***

بزرگترین آزمون ایمان زمانی است که آنچه میخواهید را به دست نمی آورید ولی با

 این حال قادرید بگویید :

خدایا شکرت

 ***

  در خوشی و ناخوشی خدا را یاد کن ... چرا که دنیا می گذرد ...

تنها خدا می ماند ...

 ***

  آدم پیر می شود زمانی که پدرش را صدا می کند ...

اما جوابی نمی شنود ...تاریخ : چهارشنبه 7 آبان 1393 | 09:23 | نویسنده : ناصر آقاپور
1- کسره بین دو کلمه را حذف می کنیم سپس بعد از کلمه ی اول ویرگول می گذاریم و در آخر فعل (است)قرارمی دهیم . اگر عبارت معنی داد ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .
2- به آخر کلمه ی دوم (تر) یا (ترین) اضافه کنید سپس کسره بین دو کلمه را حذف کنید و درآخرعبارت فعل ( است) را اضافه کنید اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.
مثال : مادر دلسوز ---مادردلسوزتر

موصوف: اسمی است که قبل از صفت می آید و معمولا (ی) به خود می گیرد . مثلا در ترکیب دست زیبا ،
می توانیم بگوییم دستی زیبا .
به مضاف الیه نمی توانیم (ی) اضافه کنیم
مثلا درترکیب کتاب محسن ،نمی توانیم بگوییم کتابی محسنتاریخ : چهارشنبه 7 آبان 1393 | 09:20 | نویسنده : ناصر آقاپور

عکس  دو گل رز قرمز

اشاره ی غیر مستقیم به یک واقعه ی تاریخی آیه یا حدیث درمیان سخن را تلمیح گویند . 

مانند: ای نام تو بهترین سرآغاز /// بی نام تو نامه کی کنم باز

این بیت به حدیث مشهور پیامبر(ص) اشاره داردکه فرمودند: هرکاری که با نام خدا آغاز نشود بی برکت و ناقص است.تاریخ : چهارشنبه 7 آبان 1393 | 09:19 | نویسنده : ناصر آقاپور

ضمیر :کلمه ای است که به جای اسم می نشیند و از تکرار آن جلو گیری می کند.

ضمیر شخصی :جانشین اسم می شود وشش صیغه دارد .ضمیر های شخصی دو نوع هستند .

ضمیر جدا :ضمیری است که به کلمه قبل از خود نمی چسبد.

مفرد جمع
اول شخص ---- من اول شخص ---- ما
دوم شخص --- - تو دوم شخص --- شما
سوم شخص---- او سوم شخص ---آنها ، ایشان

مثال : او من را دیده .

ضمیر متصل : ضمیرهای شخصی متصل به ضمایری می گویند که به کلمه ی قبل خود می چسبد این ضمیر ها عبارتند از:

مفرد جمع
اول شخص – م اول شخص – مان
دوم شخص - ت دوم شخص - تان
سوم شخص - ش سوم شخص- شان

نکته:
اگر سه ضمیر (م، ت،ش) به کلمه ای که آخر آن (ه) صدای (ا) می دهد. بچسبند میان آن ها و کلمه یک (الف) اضافه می کنیم .

مثال : جامه + م--- جامه ام

تاریخ : چهارشنبه 7 آبان 1393 | 09:17 | نویسنده : ناصر آقاپور

بکاربردن واژه هایی که باهم تناسب معنایی دارند و مربوط به یک مجموعه اند. مراعات النظیر باعث زیبایی سخن می شود.

مانند: توی گلدسته های یک گنبد روز وشب زائر حرم باشیم .

بین واژه های (گلدسته ،گنبد،حرم)و واژه های (روزوشب) مراعات النظیریا تناسب و آرایه تضاد وجود دارد..: تعداد کل صفحات 2 :. 1 2