تبلیغات
ترنم - مطالب بهمن 1393
تاریخ : دوشنبه 27 بهمن 1393 | 20:14 | نویسنده : ناصر آقاپور

پرهای طاوس، چونان برگ خزان دیده، می ریزد و دوباره می روید تا دیگر بار شکل و رنگ زیبای گذشته خود را بازیابد. اگر در تماشای یکی از آن ها دقّت کنی، لحضه ای به سرخی گل، و سپس به سبزی و گاه به زردی زر ناب، جلوه می‏کند.

 در نوجوانی ،هرگز در خیال کسی نمی گنجد که در آینده به انسانی بی آطفه و بد اخلاق تبدیل شود.

تصوّر همه از آینده یک زندگی عارمانی، منطقی وسرشار از عشق وانسانیّت است.

 رایانه ، اینترنت ، تلفن همراه و دیگر تولیدات علمی ، از مضاهر آفرینش گری انسان، این بنده ضعیف خداوند است. اینترنت پنجره ای هست رو به جهان بیرون ، پنجره ای باز به هر سمت و سو که ممکن است منظره ای سرسبز و روح انگیز از جلوه جمال پروردگار را نشان دهد یا فضایی طوفان خیز و پر گل و لای را پیش چشم آورد و بوی نا خوش آن فضای خانه شما را نیز فرا بگیرد.

بهلول گفت:«در آداب خواب ، اصل این است که در دل تو بغض و کینه و حصد مسلمانان نباشد و در ذکر حق باشی تا به خواب روی».   

 تو از آن آزاد اندیشانی هستی که پایدار و نستوح، استوار چون کوه ، می کوشند که آن گروه از ایرانیان را که از خود بیگانه شده اند ، به خیشتن باز آورند و به خود بشناسانند .




تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393 | 19:51 | نویسنده : ناصر آقاپور
http://parhizkar-im.persiangig.com/weblogPIC/Movafaqiyat4.jpg


تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393 | 19:48 | نویسنده : ناصر آقاپور
http://ahmadi100.ir/wp-content/uploads/2014/07/95812449126861216539.jpg


تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393 | 19:44 | نویسنده : ناصر آقاپور
http://ahmadi100.ir/wp-content/uploads/2014/07/master.jpg


تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393 | 19:38 | نویسنده : ناصر آقاپور
http://www.nooravi.com/wp-content/uploads/2014/03/Success04.jpg


تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393 | 19:32 | نویسنده : ناصر آقاپور
http://8pic.ir/images/lkthl9y9vvigbvx0d9t.jpg


تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393 | 19:28 | نویسنده : ناصر آقاپور
http://www.8pic.ir/images/76279406767265631070.jpg


تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393 | 19:27 | نویسنده : ناصر آقاپور
http://www.tehranfunny.com/facebook%20pic/3/sokhanane%20fb79.jpg


تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393 | 19:11 | نویسنده : ناصر آقاپور


تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393 | 19:09 | نویسنده : ناصر آقاپور

1- به درستی که دانش و دین ( یادگیری علم و ایمان به خدا ) میتوانند تو را از هر بدی و بلایی نجات دهند و تو باید مسیر نجات
و رستگاری را جستجو کنی

2- اگر می خواهی که از بدی ها دور باشی و به بلا و مصیبت گرفتار نشوی.

3- اگر می خواهی که در این دنیا و در جهان آخرت گرفتار بدی و سختی نشوی و در پیش خداوند سر افراز و سربلندباشی.

4- به فرموده ی پیامبر ( ص ) عمل کن و با این آب ( گفتار پیامبر ) دلت را از تاریکی ها و پلیدی ها  پاک کن .

5- اگر می خواهی در جهان آخرت سعادتمند زندگی کنی همیشه در کنار پیامبر ( ص) و جانشین اش علی ( ع) باش .( به گفتار

آن ها عمل کن )

6- من با این عقیده به دنیا آمده ام و بر این اعتقاد هم خواهم مرد که از ارادتمندان و دوستداران حضرت علی باشم .

تاریخ : دوشنبه 20 بهمن 1393 | 20:10 | نویسنده : ناصر آقاپور

الف معنی و مفهوم شعر(۶ نمره)ابیات و عبارات زیر را به نثر ساده و روان معنی کنید.

۱- پر طاووس گاه به زردی زر ناب، جلوه می کند.
۲- شیخ در پی او روان شد.
۳- استوارترین ستایش آن است که بر زبان و خامه دشمن، روان می شود؛ زیرا ستایشی است پیراسته از هر آلایش.
۴- عرض کرد: «آری به قدر می گویم و بی‌ موقع و بی حساب نمی‌گویم و به قدر فهم مستمعان می‌گویم».
۵- عقل¬ها حیران شود، کز خاک تاریک نژند چون برآید این¬همه گل¬های نغزِ کامکار؟
۶- به درگاه لطف و بزرگیش بر بزرگان نهاده بزرگی ز سر
۷- حّد من نیست ثنایت گفتن گوهر شکر عطایت سفتن

ب لغت(۲ نمره)
معنی لغات و ترکیبات مشخص شده را بنویسید.

۱- پرستار امرش همه چیزو کس ۲- روزگاری ، چرتکه و اسطرلاب درجامعه نقش داشته اند.
۳- تصورّ همه از آینده یک زندگی آرمانی است ۴- به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است. ۲
ج خود ارزیابی( ۳ نمره)
۱- برترین و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها ……. و ……… بوده است.
۲- در بیت« کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر این همه صورت برد بر صفحه هستی به کار» به کدام یک از نام های خداوند، اشاره گردیده است؟
۳- دریافت خود را از مصراع« نام او نورو نشانش روشنی» بیان کنید.
۴- بیتی بنویسید که با جمله «جز راست نباید گفت؛ هر راست نشاید گفت» تناسب معنایی داشته باشد.

د درک متن(۴ نمره)
۱- روایت « من عرف نفسه، فقد عَرفَ رَبّه» با کدامیک از مهارت های زندگی ارتباط دارد؟

الف) تفکّر و خلّاق ب) تصمیم گیری ج) خود آگاهی د) ارتباط موثّر
۲- در بیت« حیف است طایری چو تو در خاکدان غم زین جا به آشیان وفا می‌فرستمت» منظور از «خاکدان غم» چیست؟ ۵/۰
۳- در بیت« خار بر پشت، زنی زین سان گام دولتت چیست، عزیزیت کدام؟» کدام واژه در گذشته و امروز تفاوت معنایی داشته است؟
۴- منظور از عبارت مشخص شده چیست؟« امیر را خاطر به آن شد تا در خانه چیست؟»
۵- مفهوم کلی عبارت زیر را بیان کنید.
تویی که دست هنر از آستین فرهنگ و ادب برخواهی آورد.
۶- لحن بیت زیر چگونه است؟
با چشم ادب نگر پدر را از گفته او مپیچ سر را
۷- با توجه به بیت«مهربان و ساده و بی کینه است مثل نوری در دل آیینه است» به سوالات داده شده پاسخ دهید:
الف) بیت در وصف کیست؟
ب) منظور از « دل آیینه» چیست؟ ۵/۰

هـ دانش های ادبی و زبانی(۳ نمره)
۱-ابیات زیر در چه قالبی سروده شده است؟

پیش از این ها فکر می کردم خدا خانه ای دارد در میان ابرها
مثل قصر پادشاه قصّه ها خشتی از الماس و خشتی از طلا
۲- در عبارت «نه هرچه به قامت مهتر، به قیمت بهتر» بین کدام واژگان «آرایه جناس» وجود دارد؟
۳- قاآنی شیرازی کتاب «پریشان» را به تقلید از ………..نوشت.
۴- به موارد خواسته شده پاسخ دهید:
تاریخی، نوشت ، بزرگ، را ، فتوای، میرزای
الف) جمله درهم ریخته فوق را مرتب کنید.
ب) هسته های گروه اسمی را مشخص کنید.
ج) مفعول در عبارت فوق کدام است؟
و حفظ شعر:(۲ نمره)
  شعری را که حفظ نموده اید  بنویسید.



تاریخ : دوشنبه 20 بهمن 1393 | 19:36 | نویسنده : ناصر آقاپور

1)از علی آموز اخلاص عمل                       شیر حق را دان منزه از دغل

پاکی و درستی را از حضرت علی (ع) فرابگیر ، زیرا او از ناراستی پاک و منزّه است .

2)در غزا بر پهلوانی دست یافت                   زود شمشیری بر آورد و شتافت

در یکی از جنگ ها بر کشتن دشمن اقدام کرد و بر کشتن دشمن مصمّم شد .

3)او خدو انداخت در روی علی                   افتخار هر نبی و هر ولی

دشمن آب دهان بر چهره ی امام پاشید ، امامی که باعث افتخار پیامبران است .

4)در زمان انداخت شمشیر آن علی              کرد او اندر غزایش کاهلی

علی (ع) فوراً شمشیر را به کنار نهاد و در جنگ با او سستی نشان داد

5)گشت حیران آن مبارز زین عمل                 وز نمودن عفو و رحمت بی‌محل

آن مبارزه از این کار علی (ع) و از عفو بخشش غیر منتظره او تعجّب کرد

6)گفت بر من تیغ تیز افراشتی                          از چه افکندی مرا بگذاشتی

« تصمیم به کشتن من گرفتی پس چرا مرا رها کردی و رفتی ؟ ( من را نکشتی ؟ ) »

7)گفت: من تیغ از پی حق می زنم                         بنده  حقم نه  مامور تنم

من به خاطر حق مبارزه می کنم ، من بنده ی حق و مطیع خداوندم به فکر خودم نیستم .

8) شیر حقم نیستم شیر هوا                                     فعل من بر دین من باشد گوا

من مرد قدرت راه خدا هستم و تابع هوا و هوسی نیستم ، رفتار من گواه دین من است .

9) باد خشم و باد شهوت باد آز                                برد او را که نبود اهل نماز

10)چون درآمد در میان غیر خدا                         تیغ را دیدم نهان کردن سزا

 


معنی واژه های درس

 اخلاص: پاکدلی

منزّه: پاک

دغل:مکر و نیرنگ

غزا:جنگ

خدو: آب دهان

نبی:پیامبر

ولی: سرپرست

در زمان: فورا

کاهلی: سستی

حیران: متعجب

عفو:بخشش و گذشت

مامور:عامل،کارگزار،وکیل

خشم:غضب،عصبانیت

شهوت:میل،آرزو

آز:حرص و طمع

سزا:شایسته،سزاوار



تاریخ : دوشنبه 20 بهمن 1393 | 19:34 | نویسنده : ناصر آقاپور

1. در متن درس، سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟

سرزمینی بزرگ و عزیز و شکوهمند است که دین ، زبان ، فرهنگ و جسم ما در آن پروش یافته است

2 . دربارۀ ارتباط حدیث «حبُّ الوطنِ مِنَ الایمان » با محتوای درس، توضیح دهید.

معنی حدیث این است که (( دوست داشتن سرزمین مادری جزئی از ایمان است )) و ما این را در طول تاریخ و

بویژه در دوران دفاع مقدس دیده ایم که جوانان این کشور برای دفاع از سرزمین مادری خود چگونه از وطن خودبا اتکا به خداوند متعال دفاع کردند

3 . به نظر شما برای عزّت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه های جهانی چه باید کرد؟

باید در راه علم و دانش کوشش فراوانی انجام دهیم چون همانطور که فردوسی گفته است توانا بود هر که دانا بود

و وقتی ما دانا باشیم این توانایی را خواهیم داشت که ایران را در عرصه های جهانی سربلند و عزیز کنیم.



تاریخ : دوشنبه 20 بهمن 1393 | 19:30 | نویسنده : ناصر آقاپور

شکوهمند : با شکوه ، با عظمت

اراده :میل ،قصد ،خواستن

پیکره: جسم ، صورت ، مجسمه 

گزند: آسیب 

عزّت : بزرگی ، ارجمندی

گستاخی: جسارت ، پررویی

خبل : گروه ، دسته 

جان بر کف : آماده ی مرگ ، جانباز 

بنیان : پی ، ساختمان ، شالوده     

حامیان : طرفداران 

تازش : حمله 

رشید: دلیر ، شجاع   

قلل : جمع قله   

سیما : چهره      

 عرصه : میدان      ماوا : پناهگاه    

اهریمن : شیطان

ناموس : شرف ، آبرو 

حب : دوستی

هجوم : حمله

همت : تلاش ،بلند نظری، اراده

تعهد: . پیمان، عهده داری، ضمانت،

تخصص: استادی،مهارت،کاردانی،

زیور: زینت و آرایش

=========================================

1-ای وطن ای دل مرا مأوا ..... ای وطن ای تن مرا مسکن
ای سرزمینم ، که پناهی برای دل وروح منی ... ای میهنم ، ای که برای تنم خانه هستی
2-ای وطن ای تو نور و ما همه چشم .....ای وطن ای توجان وماهمه تن...
ای میهنم ، ای که تو مانند نور هستی و ما همه مانند چشم که به نور نیاز دارد ...ای میهنم ای که تو مانند روح هستی و ما تن برای این روح
3-نکته ای گویمت که گر شنوی ..... شاد ، مانی به جان و زنده به تن
نکته ای را میخواهم برای تو باز گو کنم که اگر بشنوی ... با تمام دل و جان خود شادمان می شوی
4-آدمی را چو هفت مهر به دل ..... نَبُوَد کم شمار از اهریمن
انسان اگر محبت و علاقه هفت چیز را در دل ... خود نداشته باشد از شیطان هم او را باید پایین تر دانست
5-مهر ناموس وزندگانی و دین .....عزّت وخاندان و مال و وطن
علاقه به آبرو و زندگی و دین ... شرف و خانواده و مال وثروت و وطن
6-وآن که حبّ وطن نداشت به دل .....مرده زان خوب تر به باور من
و کسی که میهن دوستی و علاقه به وطن را در دل خود نداشته باشد... به اعتقاد من مرده از او بهتر است .



تاریخ : دوشنبه 20 بهمن 1393 | 19:26 | نویسنده : ناصر آقاپور

یکی از عارفان (بُشربن حارث) روزی در راه کاغذی دید که نام مبارک پروردگار (بسم الله) بر آن نوشته شده بود

و مردم پا بر آن می نهادند و می گذشتند. ایستاد و کاغذ را برگرفت و آن کاغذ را معطّر گرداند و اندر شکاف

دیوار نهاد تا از آسیب پای رهگذران در امان باشد.

مدت ها گذشت. شبی به خواب دید که ندایی به او می گوید: « ای دوستً نام من خوش بو کردی

و مرا بزرگ داشتی و حرمت نهادی. ما نیز نام تو معطر گردانیم در دنیا و آخرت تو را بزرگ و گرامی خواهیم داشت».


معنی واژه ها 

عارف   :  خداشناس  

مبارک :  با برکت ،خجسته ، فرخنده 

بسم الله: به نام خدا

معطر:خوشبو

اندر: (حرف اضافه ) به معنی در باشد که بعربی فی گویند  

شکاف: درز، رخنه، روزنه، سوراخ،

آسیب: زخم ، صدمه . رنج . آفت ، بلا. آزار. زیان ، ضرر.

رهگذر:عابر پیاده،مسافر

امان: ایمن شدن ، بی ترس و بیم گردیدن

ندا :بانگ و فریاد



تاریخ : دوشنبه 20 بهمن 1393 | 19:24 | نویسنده : ناصر آقاپور

1-در هر یک از جمله های زیر، گروه اسمی و وابسته های آن را مشخّص کنید.

شعر زیبا، هم در گزینش لفظ و هم در بیان معنا توجه مخاطب را برمی انگیزد

گروه اسمی
 وابسته
 شعر زیبا
 شعر هسته             زیبا صفت بیانی
 گزینش لفظ
 گزینش هسته
 بیان معنا
 بیان هسته
 توجه مخاطب
 توجه هسته

میرزای بزرگ، مرجع شجاع، فتوای تاریخی را نوشت

 گروه اسمی وابسته
 میرزای بزرگ
 بزرگ صفت بیانی
 مرجع شجاع
  شجاع صفت بیانی
 فتوای تاریخی
 تاریخی صفت بیانی

3- در نمونه های زیر، جناس ها را بیابید.

الهی، چون تو حاضری، چه جویم و چون تو ناظری، چه گویم؟

سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند

نه هر چه به قامت مهتر، به قیمت بهتر.



تاریخ : دوشنبه 20 بهمن 1393 | 19:23 | نویسنده : ناصر آقاپور


١ . سیّدجمال الدّین اسدآبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟

آگاهی به امور سیاسی و اجتماعی زمان خود ، آگاه در علوم دینی و مسلط به زیان های فارسی ، عربی ، انگلیسی و فرانسوی

٢ . چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقّاشی کمال الدّین بهزاد بود؟

هم نقاشی که پرواز مرغی رو به آسمان بود و هم مضمون شعر حافظ هردو آینده ی روشن و رشد و تعالی را نشان می داند

٣ . چرا روحانیّت و چهره های علمی  فرهنگی تأثیر بیشتری در جامعه دارند؟

چون این افراد در علوم دینی و سایر علوم صاحب نظر هستند و در میان مردم شناخته شده اند و مردم به گفته های این افراد اعتماد دارند به همین دلیل تاثر بیشتری بر اقشار مختلف جامعه دارند



سرداران : فرماندهان            دلیرانه: شجاعانه         می­لغزید: سُر می­خورد

1- ای هُدهُدِ صبا! به صبا می­فرستمت                        بنگر که از کُجا به کجا می­فرستمت

هدهد: پرنده ی شانه به سر            صبا: باد صبحگاهی       سبا : نام سرزمینی است      

هدهد صبا: اضاف­ی تشبیهی           بین صبا و سبا آرایه ی جناس هست

این بیت تلمیح دارد:1-به داستان حضرت سلیمان(ع) 2-به آیه ی اذهب بکتابنا هذا(سوره ی نمل)      

معنی : ای پیام­ آور صبحگاهی! تو را به سرزمین سبا می­فرستم. نگاه کن که تو را به کجا می ­فرستم؟!

2-حیف است طایری چو تو در خاکدان غم                  زین جا به آشیانِ وفا می­ فرستمت

حیف: ستم، ظلم                 طایر: پرنده                خاکدان غم: زمین غم ­آلود

معنی: ستم زیادی است که پرنده­ ای مانند تو در این زمین غم­ آلود گرفتار باشد. از این­جا تو را به آشیانه­ ی مهربانی و محبّت

می ­فرستم.

دونامه

بیدادگری: ظلم               نیرنگ: حیله                   تقلید: پیروی

فتوا: دستور دینی        تحریم: حرام شمردن، حرام دانستن         الیوم: امروز ، هم اکنون

استعمال: استفاده           در حکم: مانند                  محاربه: جنگ

تنگنا: محدودیّت    توطئه: حیله ، مقدمه چینی برای رسیدن به امری

استعمار = آبادانی خواستن ، در مفهوم سیاسی به معنی تسلط کشور قدرتمند بر کشور ضعیف تر برای غارت منابع آن کشور است / استعمال = ستفاده کردن ، به کار بردن

/ تنگنا = سختی ،دشواری

/ توطئه = نقشه کشیدن برای نابودی کسی یا چیزی

/ خاکدان = محل ریختن خاک روبه ، در اینجا مقصود از این جهان است

/ سبا = نام سرزمینی در عربستان که ملکه ای قدرتمند به نام بلقیس داشت

/ سحر آمیز = فریبنده ، آمیخته به جادو

/ صبا = باد خنکی که از شمال شرقی می وزد

/ طایر = پرنده ، پرواز کننده

/ محاربه = با یکدیگر جنگیدن

/ مرجع تقلید = مجتهدی که در مسائل دینی از او پیروی کنند

/ منزلت = شان ، درجه ، مقام

/ نیرنگ = سحر ، جادو

/ هد هد = شانه بسر ، یکی از پرندگان حضرت سلیمان .





 کاغذ ذهن: ترکیب اضافی، اضافه ی تشبیهی. ذهن به کاغذ تشبیه شده است که در آن چیزی می نویسند.

 قلّک ذهن: اضافه ی تشبیهی. ذهن به قلّک تشبیه شده است که در آن چیزی می ریزند.

1-به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست         عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

معنی بیت: شادابی و سرزندگی من در این جهان هستی، به این دلیل است که جهان ساخته ی دست اوست ( خدا) و شادابی اش را از

او  می گیرد. من عاشق تمام مخلوقات عالم هستم زیرا همه ی هستی را او خلق کرده است.


  2-به حلاوت بخورم که شاهد ساقی است         به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست (سعدی)

 معنی بیت: زهر را به شیرینی و شادی تمام سر می کشم زیرا ساقی، معشوق زیبارو و حقیقی ( خدا) است. هر دردی را با اشتیاق می پذیرم و تحمّل می کنم زیرا که درمان درد نیز نزد همان طبیب (خدا) است.

 3-ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد            دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد  (حافظ)

معنی بیت: ستاره ی بی مانندی شروع به درخشیدن کرد و همچون ماه تابان، روشن کننده ی مجلس شد و برای دل های نا آرام و وحشت زده ی ما، یار و همدم مناسبی گردید.

 اشاره به تولّد رسول اکرم (ص) دارد که به عنوان برگزیده ترین انسان، پا به جهان هستی نهاد.


تاریخ : دوشنبه 20 بهمن 1393 | 19:12 | نویسنده : ناصر آقاپور
ارادت : دوستی، از روی اعتقاد و ایمان 
سرشار: لبریز، پر
از قضا:اتّفاقاً   
سرشناس:معروف، شناخته شده
استعداد :توانایی، آمادگی
 شاهد: حاضر، گواه، محبوب و معشوق، خدای تعالی
انیس: یار و همدم، اُنس گیرنده
 شیوع: همه گیر شدن، آشکار شدن، متداول شدن
بهانه: دست آویز، عذر بیجا    
صدراعظم:نخست وزیر
پشتکار :پایداری در پیش بردن و اتمام کاری
طراوت
:شادابی، تازگی
تعارف
:خوش آمد گفتن به یکدیگر، پیشکش دادن
 فلسفه
: علمی که در باره ی حقایق موجودات و علل وجود آنها بحث می کند.
جهل
: نادانی   
 لهجه
:زبان، طرز سخن گفتن و تلفّظ، شکلی از یک زبان که با تغییراتی در یک ناحیه تکلّم شود. مثل: گیلکی، لری و...
حکمت
: دانش، دانایی،
عدل
: راستی   
 لیاقت
:شایستگی، سزاوار، درخور بودن
حلاوت
:شیرینی  
  مکث
: درنگ کردن
خرافات
: سخنان بیهوده، افسانه، آنچه اساس علمی و معنوی نداشته باشد. 
منشأ
:محلّ پیدایش، اصل
خطاب
: رویاروی سخن گفتن
مونس
: یار، همدم
درد
:رنج، ناخوشی، بیماری   
 وجد
خوشی بسیار، ذوق و شوق
درمان
:علاج، دارو، چاره، دوا  
  هلهله
:فریاد شادی، صدای درهم و برهم مردم
ذکاوت
: تیز هوشی، زیرکی        
رسا
:  بلند، رسنده        
رمیده
: ترسیده، گریخته        
زهر
:سم        
ساقی
:کسی که نوشیدنی به دیگری دهد.        
آبله = نوعی بیماری واگیر دار
/ ارادت = میل ، دوستی از روی بی ریایی
/ استعداد= آمادگی ، توانایی
 / تعارف = خوش آمد گفتن به یک دیگر
 / حلاوت = شیرینی
/ خطاب = رویا رو سخن گفتن
 / ذکاوت = تیز هوشی
/ رسا = بلند ، رسنده ، کلام شیوا
/ سرشناس = معروف ، نامدار /
 شیوع = فاش شدن ، رایج شدن
 کاشف = آشکار کننده ، کشف کننده
 نامی = مشهور، نام آور
 / واکسینه = واکسن زده شده ، مایه کوبی شده
 / هلهله = فریاد شادی