تبلیغات
ترنم - مطالب دی 1393
تاریخ : سه شنبه 16 دی 1393 | 21:57 | نویسنده : ناصر آقاپور

آب ، این روح مذاب امید و زندگی ،تازه نفس ،جوان ، زلال و نیرومند ،با گام های استوار و امیدوار، شتابان می رفت تا خود را به دهان خشک زمین و صدها کشتزار سوخته و نگاه های پژمرده ی هزاران درخت تشنه برساند.

جوان و نوجوان چشمه ی جوشان نیرو و استعداد است. جوان خوب برای یک کشور یعنی

 آینده ی خوب. جوانان و نوجوانان ما اهل فکر کردن ، دریافتن و تحلیل کردن هستند.

نوجوانی دوره ای شبیه به رؤیا است. زیبایی و قشنگی آن را با کم حوصلگی و دلخوری های بیهوده زشت و تاریک نکنیم. می توانیم از لحظه های زندگی لذّت ببریم و جویبار باصفا و زلال و و گوارای زندگی را گل آلود نسازیم.

ساعاتی که در مصاحبت دوستان می گذرد و یا برای گردش و ورزش و بازی های تفریحی مصرف می شود ،در ردیف اوقات تلف شده نیست.این سخن زیبای نهج البلاغه یادمان باشد: فرصت ها مثل گذشتن ابرها می گذرند.فرصت های خوب و عزیز را دریابید.

علّامه محمد تقی جعفری از همان کودکی کنجکاو و دقیق بود.در اوّلین ساعات حضورش در قم،به حرم حضرت معصومه (س) پناه برد.از خداوند خواست به راهی که انتخاب کرده است،اخلاص و همّت بلند عطا کند.تاریخ : سه شنبه 16 دی 1393 | 21:49 | نویسنده : ناصر آقاپور
تاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 18:34 | نویسنده : ناصر آقاپور

1.     جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف) ................... اصلی ترین بخش یک جمله است .

ب) هرگاه ویژگی  های انسان را به غیر  انسان نسبت دهیم به آن...........یا...............می گویند .

2.     متمّم ها را دربیت زیر مشخص کنید ؟    زوحشت ، سست شد بر جای ناگاه* زرنج خستگی در ماند درراه

3.     نهاد و مفعول جمله زیر را مشخص کنید  ؟

همه معلم ها ، بچه ها را دوست دارند .

4.برای هر یک از واژه های زیریک هم خانواده بنویسید  ؟

مقتدر = نظام = انتخاب = درس = اعجاز = راضی = طبیب

5.منظور شبنم از جمله «می خواهم آفتاب شوم ».چه بود  ؟

6.منظور از عبارت « آینده با حرف ساخته نمی شود » چیست؟

7.چرا قلب آدم نباید خالی بماند ؟

8.معنی لغات زیر را بنویسید .

قدر :           تحلیل :        تنفر:        زنجره:

9.قافیه ها را در بیت زیر مشخص کنید  ؟        هجوم  فتنه های  آسمانی* مرا آموخت علم زندگانی

10.بیت «برگ درختان سبز در نظر هوشیار*هر ورقش دفتری است معرفت کردگار » سروده چه کسی است  ؟

11.کتاب « آینه های ناگهان »اثر چه کسی است ؟

12.معنی و مفهوم متن  های زیر را به زبانی ساده بیان کنید ؟

 

حرم ، دل اورا آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش را.

 

با صرف وقت می توان طلا به دست آورد ولی دقایق تلف شده را با طلا نمی توان خرید .

13. معنی بیت های زیر را بنویسید ؟

 

گه از دیوار سنگ آمد ، گه از در  *  گهم سر پنجه خونین شد ، گهی سر

 

زنگ تفریح را که زنجره زد *  باز هم در کلاس غوغا شد

 تاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 18:24 | نویسنده : ناصر آقاپور

1.      بیت زیر را به فارسی روان و ساده معنی کنید.

الف ) یکی را به سر ، بر نهد تاج بخت /// یکی را به خاک اندر آرد زتخت

2.      واج آرایی یا نغمه حروف چیست ؟

3.      ارکان تشبیه را در جمله « پرهای طاووس ، مانند دسته گل پر نقش و نگار ، رنگارنگ است » مشخص کنید ؟

4.      برترین و گرامی ترین ارمغان «ایران» به دیگر سر زمین ها چیست ؟

5.      چرا زندگی را به یک سفر تشبیه کرده اند ؟

6.      سه درس که بهلول به جنید آموخت چه بود ؟ دو مورد بنویسید؟

7.      در متن زیر گروه های اسمی را بیابید و هسته هر یک را مشخص کنید .

انسان ، موجودی اجتماعی است  و جامعه ، هنجارهای فرهنگی ، سنّت های اعتقادی وارزش های خاصی دارد

8.      معنی لغات زیر را بنویسید .

استعداد :   ستوار :       محال:         جولاهه:

9.      منظور از«خود آگاهی » به عنوان یکی از مهارت های سفر زندگی چیست ؟

شعر « شرح انتظار» سروده چه کسی است  و در باره کیست؟

10.  معنی و مفهوم متن زیر را به زبانی ساده بیان کنید ؟

فرزندم ! من می دانم  و بی گمانم که تو ایران را از بن جان ، دوست می داری ؛زیرا تو از تبار ایرانیان نژاده و آزاده هستی .

11.  معنی ابیات زیر را بنویسید ؟

کنم از جیب نظر تا دامن                چه عزیزی که نکردی با من

روزی که درآن نکرده ای کار            آن روز زعمر خویش مشمارتاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 18:12 | نویسنده : ناصر آقاپور

اس ام اس تصویری (2)تاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 18:10 | نویسنده : ناصر آقاپور

اس ام اس تصویری (2)تاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 18:09 | نویسنده : ناصر آقاپور

اس ام اس تصویری (2)تاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 18:07 | نویسنده : ناصر آقاپور

اس ام اس تصویری سنگین | جملات پندآموزتاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 18:06 | نویسنده : ناصر آقاپور

اس ام اس تصویری سنگین | جملات پندآموزتاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 18:05 | نویسنده : ناصر آقاپور

اس ام اس تصویری سنگین | جملات پندآموزتاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 17:56 | نویسنده : ناصر آقاپورتاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 17:47 | نویسنده : ناصر آقاپور

الهی ! دانایی ده که  از راه نیفتیم و بینایی ده تا در چاه نیفتیم.

نسیم مانند مادری مهربان و آداب دان که به کودکان خویش حق شناسی و ادب می آموزد. سرهای نهال های جوان و بوته های نوزاد خویش را به نشانه ی احترام و وداع با من خم کرده بود.

   متخصصان و دانشمندان جهانی مجبور شده اند اعتراف کنند که جوانان ما با پشتوانه ی ایما ن و همت و غیرت توانسته اند استعداد جوشان خود را آشکار کنند.

 دوستی خوب است  که گفتارش درست و رفتارش پسندیده باشد. در دلش ایمان و مهربانی موج بزند و از چهره و نگاهش امیدواری و نشاط بجوشد. قلب من مال همه و همه ی آدم های خوب سراسر دنیاست از این سر دنیا تا آن سر دنیا .عجب است این قلب است یا دریا !

  عمر حقیقی را شناسنامه ی ما تعیین نمی کند .زیستن وزندگی زیبا تنهاهمان فرصت هایی است که با رفتار های زیبا و کارهای بزرگ می گذرد.تاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 17:33 | نویسنده : ناصر آقاپور

علم و دانش و دستاوردهای جدید علمی ، پیوسته چهرۀ جهان و چگونگی زیست انسان را دگرگون می سازد . بشر به کمک عقل و استعداد خدادادی خویش تلاش می کند تا ابزاری پدید آوردکه رنج زندگی را کم کند و بر آسایش آن بیفزاید .

در سخن گفتن باید ، دل پاک و نیّت درست باشد و آن گفتن ، برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهتر و نیکوتر باشد . امّا اصل درآداب خوردن آن است لقمه حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود .

تو از آن آزاد اندیشانی هستی که پایدار و نستوه ، استوار چون کوه ، می کوشند که آن گروه از ایرانیان را که از خویش بیگانه شده اند ، به خویشتن باز آورند و به خود بشناسانند .تاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 17:25 | نویسنده : ناصر آقاپور

با نگاه های كنجكاوانه و تشنه،به درس بزرگ طبیعت می نگریستم. گوش می دادم،چشم می دادم،دل می دادم و روحم چنان غرق فهمیدن بود كه از هیجان می لرزید.

  همه ی آنچه در تحلیل های دشمنان این ملّت به عنوان نقطه ‍ی مركزی مشاهده می شود، این است كه این نسل جوان و پر شور و آینده ساز را از راه های مختلف برای ساختن ایران آباد و آزاد و مؤمن و پاكیزه ی آینده، ناتوان كنند.امّا به رغم تلاش های دشمنان ،واقعیّت ،عكس این است.

   نوجوانی دوره ی انتقال از كودكی به بزرگ سالی است؛تقریباَ از یازده سالگی آغاز می شود و تا هجده سالگی ادامه می یابد كه دوره ای پر فراز و فرود،بین وابستگی و استقلال است.

   فوراَ تصمیم گرفتم آن گوشه ی خالی قلبم را بدهم به چند نفر كه خیلی دوستشان داشتم و این كار را هم كردم:برادر بزرگم،خواهر كوچكم،پدر بزرگم،یك دایی مهربان و یك عموی خوش اخلاقم را هم توی قلبم جا دادم.تاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 17:24 | نویسنده : ناصر آقاپور

ای فرزندم ! مرا کمتر ین گمانی در آن نیست که تو ایران را دوست داری ؛ لیک دوست داشتن بسنده نیست . ایران را می باید شناخت تا بتوان آن را بدان سان که شایسته است و سزاوار ، به دیگران شناساند .این ، باری است که بر دوش تو نهاده شده است .

امروزه که دشمنان این ملّت ،از راه این ابزار ها جنگ نرم را بی هیاهو آغازکرده اند تا غوغایی بیافرینند ، اگر کاربران اینترنت و فنّاوری جدید به اخلاق علمی و فضایل انسانی ،آراسته نشوند و آداب جوانمردی را رعایت نکنند این ابزار ها همچون بمب ویرانگری خواهند شد .

به مورچه وکوچکی جثّۀ آن بنگر که چگونه عظمت خلقت او با چشم و اندیشۀ انسان درک نمی شود. نگاه کن چگونه روی زمین راه می رود و برای به دست آوردن روزی خود تلاش می کند .تاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 17:16 | نویسنده : ناصر آقاپور

اگراندیشه ات را به کار گیری تا بتوانی به راز آفرینش پی ببری ، دلایلی روشن به تو خواهندگفت : که آفرینندۀ مورچه کوچک ، همان آفریدگار درخت بزرگ خرماست .

 

علم و دانش و دستاوردهای جدید علمی ، پیوسته چهرۀ جهان و چگونگی زیست انسان را دگرگون می سازد . بشر

به کمک عقل و استعداد خدادادی خویش تلاش می کند تا ابزاری پدید آوردکه رنج زندگی را کم کند و بر آسایش آن

بیفزاید .

مبادا گذر شتابان عمر رامسخره بگیرید یا به حرف بزرگ ترهایتان گوش نکنید واز تجربه های آنان ، بهره

نگیرید .زندگی کردن به یادگیری اصول و روش هایی نیاز دارد .زندگی ، یک سفر است .

 

 تاریخ : جمعه 12 دی 1393 | 19:09 | نویسنده : ناصر آقاپور

آفتاب که غروب می کند خیلی زود اولین ستاره طلوع می کند .بعد کم کم ستاره های دیگر پیدایشان می شود . مثل یک مجلس مهمانی که یکی یکی  مهمانانش ازگرد  راه می رسند ودر خانه ای به وسعت آسمان می نشینند  و منتظر صاحبخانه می شوند . ستاره ها شکل های خاصی دارند .بعضی از ستاره ها شکل یک بادبادک را می سازند بعضی دیگر شکل خرس ،ماهی ،شیر، عقرب ،خرچنگ ،کمان ،خوشه، گاو و ترازو و.....وبه همین نام ها نیز نامیده  می شوند .

اگر درشبی که هوا صاف است مثلًا در جایی مثل کویر در پشت بام خوابیده باشید و نظاره گر ستارگان زیبای آسمان ،که آسمان را به شکل چادر گلی آبی رنگی در آورده اند هوش و عقل  از سر آدمی می ربایند . ماه در گوشه ای از آسمان مثل یک صورت نورانی یا رهبری آسمانی گویی پادشاه شب است . ستاره ها در پناه او چشمک می زنند و ماه حرکت می کند و از آن ها سان    می بیند .انسان ها معمولاً چهره زیبای افراد  را به صورت ماه تشبیه می کنند.شب و آسمان و ستاره ها از اسرار خداوند هستند .چیز هایی برای آرامش انسان هستند . ما هم باید در مقابل این نعمات خداوندی سر تعظیم فرود آوریم و بنده ای شاکر و صد البته شکر گذار .

                                           نوشته یکی از دانش آموزان عزیزمتاریخ : جمعه 12 دی 1393 | 18:56 | نویسنده : ناصر آقاپور

بهترین روز دوران دبستان برای من روز اول مهر ماه سال1384بود.اولین روزی که مدرسه را تجربه کردم.شاید برایتان عجیب باشد ولی من در این روز تنها کسی بودم که در مدرسه مان همراه با پدر و مادرم به مدرسه نرفتم!البته مادر و پدرم هم تقصیری نداشتند چون باید سر کار می رفتند.از یک طرف خیلی خوش حال بودم که به مدرسه می رفتم و از طرفی هم خیلی می ترسیدم!چون تا به آن زمان به طور جدی از پدر و مادرم جدا نشده بودم.ولی به هر ترتیب این یک توفیق اجباری بود .البته خیلی هم بد نگذشت.چون دوست مهد کودکم"امیرحسین"را در آن جا دیدم.پس از آن بچه ها به صف ایستادند و مدیر مدرسه برایمان سخنرانی کرد.سپس سر کلاسهایمان رفتیم.آن جا با معلممان خانم کریمی آشنا شدم.خانم کریمی پس از سلام علیک با بچه ها شروع به درس دادن کرد.ابتدا حرف الف و سپس حرف ب از حروف الفبا را به ما آموخت.در همان روز بود که یاد گرفتم بنویسم"بابا"و به همین دلیل خیلی ذوق کردم!!البته با وجود این همه ذوق و شوق نمره ی اولین املایم خوب شد!!به هر حال باید قبول کنیم املا سخت ترین درس اول دبستان بود و برای من تقریبا مشکل  بود!!پس از زنگ املا زنگ ریاضی فرا رسید.ریاضی آنقدر آسان بود که سر کلاس خوابیدم!البته من اعداد را از قبل بلد بودم!پس از ریاضی زنگ خانه خورد و برگشتم خانه.این روز یکی از جذاب ترین روزهای زندگی ام بود ولی به هر ترتیب این روزهم مانند روزهای دیگر گذشت...خیلی دوست دارم به آن روزها برگردم و دوباره آن روزها تکرار شود ولی افسوس که نمی توان زمان را به عقب  بازگرداند و روزهای خاطره انگیز را تکرار کرد.

نوشته زیبای یکی از دانش آموزانمتاریخ : پنجشنبه 11 دی 1393 | 19:23 | نویسنده : ناصر آقاپور

بارها این ضرب المثل سرشار از معنا را شنیده ایم؛ «یک دست صدا ندارد».دست، نمادی از قدرت و نیرو است و همه می دانیم که یک دست، توانایی اش محدود و برای انجام کارهای بزرگ ناتوان است.


قرآن کریم به جمع و جماعت ارزش والایی نهاده و در فرازهای مختلف، جامعه اسلامی را به اتحاد و برادری و وحدت و همدلی دعوت نموده است تا در پرتو یکپارچگی امت اسلامی،هدف های مادی و معنوی نظام اسلامی تحقق یابد.روایات اسلامی نیز با تعابیر گوناگون و متعددی همچون «ید الله مع الجماعة؛دست خدا همراه جماعت است»1، بر این مهم تأکید و توصیه نموده و گروه های پراکنده را به وحدت فرخوانده است.

یکی از عوامل مهم در ساماندهی امت اسلامی و تحقق وحدت در میان تک تک افراد آن،بیعت صادقانه و استوار با رسول الهی است.در سایه سار چنین بیعت مبارکی است که روح ایمان در میان مسلمانان دمیده می شود و قوت و قدرت معنوی بر جامعه حاکم می گردد و هیبت و سطوت ربانی در گفتار و کردار بیعت کنندگان صادق رخ می نماید.این گونه، دست الهی که یار و مددکار بیعت کنندگان خالص است، بر هر قدرتی چیره خواهد شد إِنَّ الَّذینَ یبایعُونَکَ إِنَّما یبایعُونَ اللَّهَ یدُ اللَّهِ فَوْقَ ایدیهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما ینْکُثُ عَلی نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفی بِما عاهَدَ عَلَیهُ اللَّهَ فَسَیؤْتیهِ أَجْراً عَظیما؛همانا کسانی که با تو بیعت می کنند،جز این نیست که با خدا بیعت می کنند. دست خدا بالای دست های آنان است.

قرآن کریم در فرازی دیگر تأکید می کند که مردم باید به ریسمان الهی تمسک جویند و از هر گونه اختلاف و درگیری پرهیز کنند و به یاد آورند که دست مهرگستر حق تعالی ابر رحمت را بر زندگی ایشان گسترده و باران مهربانی و الفت را در فضای قلب های آنان ریزان نموده و به برکت همدلی و برادری دینی دست عنایت ربوبی،آنها را از پرتگاه های لغزش و گمراهی نجات داده است.

درگیری و کشمکش موجب می شود که استواری و توانمندی جای خود را به سستی و ناتوانی بدهد و خودباختگی و ناباوری جایگزین شکوفایی و نوآوری شود. تجربه تاریخ گواه آن است که درگیری های بی مورد مایه هلاکت و نابودی اقوام و ملت ها بوده است،چنان که رسول اکرم(ص) در این باره می فرماید: «لاتختلفوا فان من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا؛اختلاف نکنید که پیشینیان شما به سبب اختلاف نابود شدند».4

در ادبیات ملی ایرانیان و متون کهن فارسی نیز به همدلی و دوری از فردگرایی و تنهایی دعوت و سفارش فراوان شده است.تعابیری چون:«گوسفند که از گله جدا شد،نصیب گرگ می شود»،«با اختلاف،کارها پیش نمی رود»،«هر رشته که یک لا شود، ضعیف شود»،«آری!به اتفاق جهان را توان گرفت»، «اتحاد،موجب قوت است»،«چو هم پشت باشید و هم یک زبان/یکی کوه کندن ز بن می توان» «دو بلبل بر گلی خوش تر سرایند»،«دو هیزم را به هم بهتر بود سوز» و «یک دست صدا ندارد»،5 همگی گواه آن است که بهروزی و پیروزی،ثمره یکپارچگی،همدلی و یکرنگی است و شکست و ناکامی،نتیجه اختلاف و تنهایی است.

گویند کاروانی به حاکم خویش شکایت بردند که دو راهزن،کاروان صد نفری ما را غارت کردند. حاکم با تعجب پرسید:«چگونه صد کس با دو کس بر نیامده اند؟» یکی از آنان در پاسخ گفت:«آنها دو نفر بودند همراه، ما صد نفر بودیم تنها».6

آری!اختلاف در راه کمال نیز موجب می شود که شیطانِ به کمین نشسته و نفس بداندیش، کاروان حرکت و تعالی انسان را مورد شبیخون خود قرار دهد و سرمایه فطرت خدایی و طهارت آسمانی ما را به تاراج برد و انسان خلیفة الله را به سراشیب ضعف و درماندگی بکشاند؛ وکشمکش نکنید که سست می شوید و قدرتتان را از دست می دهید

بنابراین،تنها در جامعه ای که گل همیشه بهارِ «وحدت کلمه» می روید،می توان بوی خوش شکوفایی و نوآوری را به مشام جان شنید و به استوارسازی ارزش های اخلاقی و انسانی و گسترش عدالت و معنویت امیدوار بود و بارش رحمت الهی و وزش نسیم اصلاح و سازندگی حقیقی را نظاره گر شد؛ همانا مؤمنان با یکدیگر برادرند. پس میان برادرانتان اصلاح کنید و تقوای الهی را پیشه خود سازید. باشد که مورد رحمت حق واقع شویدتاریخ : پنجشنبه 11 دی 1393 | 19:22 | نویسنده : ناصر آقاپور

زیستن و زندگی زیبا ، تنها همان فرصت هایی است که با رفتارهای زیبا و کارهای بزرگ می گذرد . روز هایی که به شتاب می گذرند و هرگز باز نمی گردند .

رهبر معظّم انقلاب اسلامی در دیدار با دانش آموزان فرمودند : متخصّصان و دانشمندان جهانی مجبور شده اند ، اعتراف کنند که جوانان ما با پشتوانه ی ایمان و همّت و غیرت ، توانسته اند استعدادِ جوشان خود را آشکار کنند .

در یکی از سال های نوجوانی ، با نگاه های کنجکاوانه به درس بزرگ طبیعت می نگریستم و عظمتِ خالق را با همه ی وجودم لمس می کردم و این بیت سعدی را زمزمه می کردم :

از تلخ ترین خاطرات روزهای کودکی علّامه جعفری ، دیدن کسانی بود که با تیرکمان به صید پرنده ها می پرداختند . او شیفته ی طبیعت بود و از این که کسانی با خشنونت سعی می کردند ، طبیعت زیبا و آرام را بر هم بزنند ، رنج می برد .

الهی دست گیر که دست آویز نداریم ، نگاه دار تا پریشان نشویم .

 .: تعداد کل صفحات 2 :. 1 2