تبلیغات
ترنم - آزمون درس املا فارسی سوم راهنمایی
تاریخ : جمعه 30 فروردین 1392 | 11:27 | نویسنده : ناصر آقاپور

1- در متن زیر غلط ها ی املایی را یا فته و صحیح  آن ها را در زیر متن بنویسید .(2)

 اسلام دینی جهانی است وپیامبرآن (ص) پیام آوررهمت وسعادت برای جهانیان است . سخنان

سر شار از هکمت پیامبر بزرگوار اسلام مرظ مکانی ورنگ روزگار ویژه ای ندارد .تنین دلنشین کلام او

فراتر از جغرافیای فرهنگی تاریخ بشر است.

 1.                               2.                            3 .                              4.

2-در کدام گروه از کلمات زیر ، غلط املایی وجود ندارد . آن را مشخص کنید .(1)

 الف ) تنین ، سیمای ظاهر ، التفاط                         ب) مظهر ماندن ، حاجت ، سلاله 

 ج) غفلت ، اقلیمی ، حدر رفتن                        د) نقد و تحلیل ، مقرون ، برّ و بهر

3-- شکل صحیح لغات را در جای خالی قرار دهید .(2)                                                                                                                                                         الف ) بدان که هر چه وجود دارد همه ...................خدای تعالی است.(سنع – صنع)

 ب) رود خانه ماند و نظاره کرد که چگونه.................... حقیقی مردان خدا سر بر آورد ( حیاط – حیات )

 پ) موش به طلب................ از سوراخ بیرون رفت .(طعمه- تعمه )

ت) سوگند دروغ عمر و ................ زندگی ، زود با خلل کند ( اثاث – اساس )

4- با توجه به معنا ، زیر شکل درست ، خط بکشید .(2)

الف ) مرحله ، دفعه و بار ( وحله – وهله )                      ب) نیاز ( هاجت – حاجت )

پ) تخت پادشاهی ( صریر – سریر )                        ت) یاری و کمک ( نسرت – نصرت )

5- شکل درست کلمات زیر را بنویسید .(2)

ستاره گان                    عجائب                         بانجامد                     اثر گزاری

6- با توجه به معنی ، املای کدام گزینه درست است ؟(1)

 1- نسرت : یاری     2- مضهر : نشانه      3- احتیاط: عاقبت اندیشی ومراقب بودن     4

- بسات : فرش ؛ گستردنی

--------------------------------------------------------------

متن تقریری املای فارسی سوم راهنمایی

ای ابوذر مبادا با براد ر مسلمانت قهر کنی زیرا کردار شایسته در هنگام قهر به درگاه پروردگار پذیرفته نمی شود0

ذهن جوان با کتاب که عمده ترین وسیله ی آموزش است پرورش می یابد 0 ولی وقت و عادت کتاب خوانی در زندگی جوانان نظم وبرنامه ریزی بهتر و سنجیده تری را می طلبد0

موش بندها ببرید ویکی که عمده ببود بگذاشت و آن شب ببودند . بامدادان که اندک اندک پرتو خورشید نمایان گشت صیاد از دور پدیدار امد . موش گفت :(( وقت آن است که باقی ضمان خود به ادا رسانم ))و آن عقده ببرید و گربه پای کشان بر سر درختی رفت وموش در سوراخ خزید و صیاد نومید بازگشت.

اگر می خواهی به درجه ی مورچه قناعت کنی می باش و اگر نه راهت داده اند تا در بستان معرفت حق تعالی تماشا کنی و بیرون آیی . چشم باز کن تا عجایب بینی که مدهوش و متحیر شوی.

مصاحبت با یک دوست خوب و شکیبا هم چون وزش نسیم دل انگیزی است که احساس آرامش و سبکی و صفای درون را در ما زنده می سازد.

امام جواد (ع) فرموده اند: ((از هم نشینی با بدان پرهیز کن که هم چون شمشیر برهنه ظاهرش زیبا و اثرش زشت است)).