تبلیغات
ترنم - انشا و نگارش - دوم خرداد ماه

ترنم - انشا و نگارش - دوم خرداد ماه

*** (( حمایت از کالای ایرانی ))) ***

*** (( حمایت از کالای ایرانی ))) ***

ترنم - انشا و نگارش - دوم خرداد ماه *** (( حمایت از کالای ایرانی ))) ***

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید .

 

الف : یکی از راه های های زیبا تر کردن نوشته و تاثیر بخشی آن استفاده از آرایه ی تشبیه است . 

 

ب : از تلمیح برای جذاب تر کردن و غنی تر کردن انشا می توان بهره گرفت .     

                     

ج : در نوشتن نامه استفاده از کاغذ و قلم مناسب اهمیّت زیادی ندارد .   

                                   

د :رعایت بند نویسی ( پاراگراف بندی ) در انشا سبب زیبایی و انسجام نوشته می شود .  

           

گزینه ی صحیح را  با علامت ( × ) معین کنید .

 

 

الف : هرگاه در یک شعر یک مصراع یا یک بیت عیناً تکرار شود آن شعر ....... نامیده می شود .

 

 

مثنوی             قصیده                ترجیع بند                   قطعه

ب : در مصرع ( چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است ) کدام یک از آرایه های  ادبی زیربه کار رفته است .

 

تضمین               تضاد                     تلمیح               سجع  

 

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید .

 

الف : به عبارات کوتاه و آهنگین و فشرده خواسته ها و آرمان های یک ملت یا گروه ....... می گویند .

 

ب : اگر نویسنده شرح حال خودش را بنویسد .............. نامیده می شود .

 

ج :کلمات و جملات ما هم چون ظرف هایی هستند که ............ و ........... ما را در خود جای می دهند .

 

د : در نوشتن انشا باید به اصل ............... و .............. توجه کنیم .

 

  برای موصوف های زیر یک صفت مناسب بنویسید .

 

            

الف : آسمان ...     ب : نگارنده ........ ج : نوجوان ......  معلّم .............

 

واژه ی ( مادر ) را در یک جمله ی ادبی به کارببرید .

 

 

 سجع ها را مشخص کنید .  الهی چون تو حاضری چه جویم و چون تو ناظری ، چه گویم ؟

 

 

برای واژه ی ( امید واری ) یک جمله ی قصار یا امثال و حکم بنویسید .

 

 

معادل فارسی واژه های قرضی زیر را بنویسید .

 

الف : اس ام اس :                   ب : کوپن :       ج : سایت :       د : فاکس

با ترکیب های زیر جمله ی زیبا بسازید .

 

 

الف : نیکو کاری :

 

ب : مهارت های زندگی :

 

عبارت نا تمام زیر را تا دو جمله ادامه دهید .

 

یک نوجوان خوب و شایسته ...     

           

از سه موضوع زیر یکی را انتخاب و انشایی بنویسید . 

 

الف : با استفاده از آرایه ی تشخیص از زبان ( آب ) انشایی بنویسید .۝

 

ب : کشور خودتان ایران را توصیف کنید .۝

 

ج : بهار که می آید .............................۝

                                                                                                                                        تاریخ : جمعه 11 اسفند 1391 | 17:47 | نویسنده : ناصر آقاپور | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.