تبلیغات
ترنم - انشای هفتم // راستگویی
تاریخ : یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 | 13:07 | نویسنده : ناصر آقاپور
راستگویی یک صفت خوب و پسندیده برای هر انسانی است .
 انسان باید در زندگی خود این صفت خوب را حفظ کند و از دروغگویی که کلمه متضاد آن است دوری کند .
در دین اسلام به راستگویی خیلی زیاد تاکید شده است . خداوند انسان های راستگو و درستکار را دوست دارد.
همه فرد راستگو را دوست دارند و به او احترام می گذارند . 
پیامبر ( ص) فرموده است که همیشه راستگو باش، زیرا راستگویی انسان را به راه نیک راهنمایی می کند و راه نیک، انسان را به بهشت می رساند.
از دروغ همیشه دوری کن، زیرا دروغ، آدمی را به سوی راه بد راهنمایی می کند .هنگامی که آدمی به دروغگویی عادت کند و دروغ بگوید ، در نزد خداوند در گروه دروغ گویان قرار می گیرد .
خداوند در سوره مریم صدق و راستگویی را از ویژگی های مهم انسانها می شمارد .
فرد راستگو صفات مهمی دارد که می توان او را شناخت . مهم ترین ویژگی یکی بودن گفتار و عمل است . فرد راستگو به چیزی که می گوید عمل می کند اما شخص دروغگو فقط حرف می زند و از عمل خبری نیست .
 پس ما باید این صفت خوب را در خودمان تقویت کنیم و دوستانی را انتخاب نماییم که راستگو باشند .