تبلیغات
ترنم - لغات مهم خوب جهان را ببین - فارسی هشتم
تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1395 | 21:35 | نویسنده : ناصر آقاپور

دلایل : جمع دلیل  علت ها

خالق : خدا ، آفریننده

بی همتا : بی مانند ، بی نظیر ،یکتا

اسرار: جمع سرّ رازها

پرتو :نور وروشنی

لاله های گوش : بخش هلالی غضروفی دور گوش

حدقه:کاسه چشم ، مردمک چشم

دفع : راندن - متضادش جذب

بنگر: فعل امر نگاه کن

عظمت : بزرگی

جثه:اندام ، پیکر

انباشته شده : پر شده

چونان : مانند

برافراشته: بلند کرده

نقش ونگار : شکل وشمایل

خزان : پاییز

زرّناب : طلای خالص

فراز : بلندی متضادش فرود ، نشیب

درهم آمیخته: مخلوط شده ، ترکیب یافته

شکاف : سوراخ ، درز، روزنه