تبلیغات
ترنم - لغات زنگ افرینش + اندرز پدر
تاریخ : سه شنبه 20 مهر 1395 | 13:17 | نویسنده : ناصر آقاپور
غوغا = آشوب ، فریاد / غلتیدن = به روی خود چرخیدن / فارغ = رها ، آزاد ، خلاص / رهسپار = راهی ، عازم ، روانه شده / پیغمبر =پیام آور، نامه بر / گلدسته = مناره ، ستون بلندی در مساجد که موذن بالای آن اذان می گوید / زائر = زیارت کننده / حَرم = گرداگرد مکان های مقدس / زنجره = نوعی حشره که از خود صدا تولید می کند / طفولیّت = دوران کودکی ، خردسالی / متعبّد = عبادت کننده / شب خیز = شب زنده دار، کسی که شب بیدار می ماند مخصوصا برای عبادت / مصحف = کتاب ،در اینجا کتاب آسمانی ، قرآن / طایفه = گروه ، جماعت / خفته = خواب / سربرداشتن = در اینجا بیدار شدن / دوگانه = در اینجا نماز صبح یا دو رکعت نماز / درپوستین کسی افتادند =در اینجا پشت سر کسی بد گویی یا غیبت کردن